AutomobiliųSupirkimas123

+37061432222

1000 Eur kompensacija už naują automobilį

1000 eur kompensacija

Ar žinojote, kad už utilizuojamą seną automobilį galite iš valstybės gauti 1000 Eur dydžio kompensaciją? Ją galite panaudoti įvairiems tikslams. Pavyzdžiui, ne daugiau, nei dviejų naujų elektrinių dviračių, paspirtukų, triračių ar keturračių pirkimui. Taip pat parama taikoma ir viešojo transporto (autobusų, troleibusų, geležinkelio) metiniams ar kitiems bilietams, išskyrus vienkartinius. Paramą įmanoma panaudoti ir kompensuoti išlaidas už e-piniginės papildymą viešojo transporto paslaugų išlaidoms kompensuoti; už dviračių, elektrinių paspirtukų, lengvųjų automobilių pasidalijimo paslaugų (nuoma, ne-teikiant vairavimo paslaugos) išlaidoms padengti. Ši 1000 Eur dydžio kompensacija yra valstybės priemonė, skatinanti žmones rinktis mažiau taršias, aplinkai draugiškesnes transporto priemo-nes auto parko atsinaujinimui bei CO2 emisijų mažinimui.

Net, jeigu kieme turite mažai naudojamą ar seną ir taršų auto (o gal ir daug taršių transporto priemonių) – susisiekite. Mes padėsime sutvarkyti utilizavimo dokumentus ir padėsime gauti didžiausią naudą už savo turtą.

Už kokius automobilius yra gaunama 1000 eurų kompensacija?

Teisės aktuose automobiliai, už kurių utilizavimą skiriama kompen-sacinė išmoka, vadinami taršiais.

Kaip nepainioti senų ir taršių au-tomobilių su naujesniais ir/ar mažataršiais? Viskas slypi CO2 emi-sijų skaičiuose. Iš tiesų utilizuoti galima bet kokį seną automobilį, su sąlyga, kad įsigysite naują, kurio į aplinką išmetamo CO2 kiekis neviršytų 130g/km. Tokią ribą yra nustačiusi valstybė ir būtent ne didesnio taršumo auto galima pirkti su kompensacija. Atitiktis taršumo reikalavimui skaičiuojama pagal WLTP arba NEDC metodiką.


Dėl to galima sakyti, kad visi taršūs auto yra tie, kurių emisijų skai-čius ženkliai viršija šią ribą. Sužinoti savo automobilio emisijų sta-tistiką galite pasižiūrėję į jų registracijos liudijimą arba surasti infor-maciją internete, pagal: markę, modelį, pagaminimo metus ir variklio tipą.


Tačiau įstatymuose nenurodoma, kokie konkrečiai kriterijai turi būti atitikti. Automobilis privalo tik:

 • Turėti galiojančią TA bent iki 2023-11-08d.;
 • Atitikti M1 klasės specifikaciją (lengvasis automobilis su ne daugiau nei 8 sėdimomis vietomis).

Daugiau reikalavimų automobiliui nėra. Yra tik papildomų reikalavimų jums, kaip savininkams, kuriuos dar apžvelgsime. Kompensacijai gauti įmano-mas įvairių automobilių utilizavimas.

Pagrindiniai reikalavimai norint gauti 1000 eurų kompensaciją

Jeigu norite utilizuoti automobilį taip, kad gautumėte 1000€ kom-pensaciją, jums reikia atitikti keletą svarbiausių kriterijų.
Visų pirma – utilizuojamo auto savininku turite būti ne trumpiau, kaip 12 mėnesių. Tiek pat laiko jis turi būti registruotas LR kelių transporto priemonių registre. Utilizavimas su kompensacija per-kant išduodamas tik už M1 kategorijos automobilius.
Naikinamas (utilizuojamas) automobilis turi turėti ir techninį pasą, kuris privalo būti galiojantis iki nustatytos datos. Kadangi parama vis atnaujinama ir pratęsiama, tai ta data nuolat slenkasi.

Galiausiai, reikia naudotų automobilių utilizavimą atlikti pagal įsta-tymuose numatytą tvarką. Taip utilizuoto automobilio šeimininkas gauna ENTP pažymėjimą. Šis dokumentas yra vienintelis ir svarbiausias, leidžiantis gauti 1000 Eur kompensaciją perkant naują mašiną. Galiausiai, pateikus ENTP, auto išregistruojamas iš LR kelių transporto priemonių registro.

Kokią judumo priemonę turiu įsigyti, kad gaučiau piniginę kompensaciją?

Piniginė, ne didesnė nei 1000 Eur, kompensacija yra taikoma dvi-račiams, elektriniams dviračiams, elektriniams paspirtukams, trira-čiams bei keturračiams.

Senų ir taršių automobilių utilizavimas

Pats automobilių utilizavimas privalo būti atliktas tvarkingai, vado-vaujantis APVA reikalavimais. Yra sąrašas įmonių, kurios užsiima nebenaudojamų automobilių utilizavimu ir gali tai atlikti suteikiant jums ENTP pažymą.
Tik toks utilizavimas, po kurio gaunate pažymą, yra tinkamas kom-pensacijai gauti. Teikiant paraišką (arba tuomet, kai tai už jus daro įgalioti asmenys), būtina pateikti ir šią pažymą.
Mes jums padėsime rasti geriausią sprendimą utilizavimui bei pa-tarsime, kaip sutvarkyti formalumus su kompensacinės išmokos gavimu. Svarbiausia prieš utilizuojant yra rasti gerą atliekų tvarky-mo įmonę, kuri pateiks pažymą ir auto utilizuos tvarkingai, pagal įs-tatymą. Tuomet jau tereikia tik pateikti paraišką APVA, pirkti naują automobilį (tiesa, tai galima daryti ir prieš utilizuojant seną). Na, o tuomet galima laukti, kol pinigai bus pervesti į jūsų banko sąskaitą.

 • Per kiek laiko yra gaunama kompensacija už mašiną?

  Pagal kompensacinę išmoką kuruojančios APVA (Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros) interneto puslapyje skelbiamą informaciją, išmoka pareiškėjams išmokama ne vėliau nei praėjus 60 dienų po pa-raiškos pateikimo. Trumpiau tariant – per du mėnesius nuo pateikimo.

 • Kaip su jumis susisiekti, norint priduoti automobilį?

  Jeigu jums aktualu utilizuoti seną, nebenaudojamą ir taršų au-tomobilį bei norite sužinoti, ar galite gauti kompensaciją – krei-pkitės į mus telefonu arba rašykite laiškus elektroniniu paštu. Patogiausia su mumis susisiekti naudojant interneto puslapyje nurodytais kontaktais!

 • Kokius automobilio duomenis turiu pateikti norint gauti kompensaciją?

  Jeigu norite gauti kompensaciją, APVA reikalauja pateikti išre-gistruojamo (utilizuojamo) automobilio VIN (kėbulo) numerį. Taip pat pateikite ir naujai perkamos mažataršės auto VIN numerį (perkant naują automobilį). Jeigu paraišką pateikia įga-liotasis atstovas, tuomet tokių dokumentų pateikti nereikia.

  Jeigu 1000 Eur kompensacija naudojama perkant elektrinį paspirtuką, motorolerį ar motociklą – reikia pateikti sąskaitas faktūras, įrodančias daikto pirkimą. Galite išnaudoti visą sumą pirkdami ir kelis daiktus, atitinkančius darnaus judėjimo sąvoką (pvz., du elektrinius paspirtukus bei likusia suma papildyti savo viešojo transporto bilietų kortelę).

Taip pat siūlome

Užpildykite užklausą ir parduokite automobilį!